Κατόπιν προεργασίας στην τοιχοποιία και στις ξύλινες επιφάνειες εσωτερικά της οικίας, εφαρμόσαμε ρεπουλίνες νερού σατινέ και πλαστικό χρώμα EGGSHELL FINISH 519 της εταιρείας BENJAMIN MOORE.